Vikena Kamenica me Genc Tukiqin – Valsi i lumturisë – Festivali 55-të