SHI DIAMANTESH – Orges Toçe – Festivali 55-të nata 3-t