MOS HARRO – Dilan Reka – Festivali 55-të nata 3-të