Kolazh me krijimtarinë e Alfons Balliçi nga Back vokalistët e Festivalit “Nata 2”