KOHA PLAKET – Luka e Serxho Hajdini – Festivali 55-të