Emocionet ne sallën e pritjes – Festivali 55-të nata 3-të